Startkommentarer

Häst Datum/lopp Bana Kusk Kommentar
 
   
         
Butterfly Ima 181016-6   Axevalla  Åke  Fin i jobben, platsluring
Kaiser Southwind 181016-7  Axevalla   Åke  Tränar bra, skräll härifrån  
U.B. Cool  181020-3  Örebro  Åke   
Bravo Sencello  15-81020-8  Örebro   Åke    
Filidor d'Odyssee  181020-12  Örebro   Åke   
Valnes Jane  181020-12  Örebro   Ulrika