Kollega på Facebook…

Kollega Hans Karlsson på Facebook. En liten hyllning på det här sättet: