Massage som gör gott

Skönt för Chapuy.

Det handlar inte bara om tuff träning och tävling.
Massage gör också gott för tävlingshästar. Och på Gröndal är det Helen Brunåker som står för den detaljen, med besök var tredje vecka.